Homemarket.mk е онлајн продавница каде што може да најдете голем број на производи за Вашиот дом или градина.

Homemarket.mk работи по принципот достава до врата со карго услуга.

Homemarket.mk не поседува физичка продавница и производите ги нема изложено во салон, туку истите се складиран во магацин од кадешто се испорачуваат веднаш по извршената нарачка.